Συστήματα Αυτοματισμού & Τηλεδιαχείρισης

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτοματισμών και διαχείρισης των εγκαταστάσεων θέρμανσης ψύξης, το οποίο μέσα από ένα υψηλής τεχνολογίας λογισμικό και μονάδων επεξεργασίας PLC:

Α. Αξιοποιεί: θερμοκρασίες χώρων, σχετική υγρασία, θερμοκρασία περιβάλλοντος κ.α.
Β. Διαχειρίζεται: Αντλίες θερμότητας, chiller, γεωθερμικές αντλίες, ΚΚΜ, μονάδες αφύγρανσης, fan coils κ.α.

Περιγραφή εφαρμογής

Για την υλοποίηση αυτών των δυνατοτήτων δημιουργείται ένα ενιαίο περιβάλλον αυτοματισμού όπου όλα τα αισθητήρια και οι controllers επικοινωνούν μεταξύ τους με ελάχιστη καλωδίωση.

Έτσι εκμεταλλευόμαστε πολλαπλά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία κ.α. με σκοπό την υλοποίηση διαφορετικών λειτουργιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα προφανή ασφάλεια, άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ενός εύκολα επεκτάσιμου και ευέλικτου συστήματος.

Ακτίνα λειτουργίας

Το σύγχρονο αλλά και φιλικό στο χρήστη πρόγραμμα ERGON Logic Control εκτός της δυνατότητας απομακρυσμένου χειρισμού (ενσύρματο χειριστήριο ή οθόνη αφής) προσφέρει ακόμη και διαδικασίες ελέγχου και τηλεχειρισμού μέσω modem.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγχουμε ακόμη και την ποιότητα αέρα, το χρονοπρογραμματισμό κάθε συστήματος, αλλά... και την παρουσία ενοίκων  από όποιο σημείο του Πλανήτη βρισκόμαστε.


«Έξυπνο Σπίτι» - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΝΧ – BUS)

Μέσω του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΚΝΧ συνδυάζουμε σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης BUS τη θέρμανση/ψύξη, το φωτισμό και τη χρήση των ηλεκτρικών ρολών ώστε να προσφέρουμε ένα «έξυπνο σπίτι» συνδυάζοντας πάνω από 300 επώνυμα προϊόντα συνεργαζόμενων εταιριών.