Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Είναι συστήματα τα οποία μετατρέπουν τη θερμική ακτινοβολία του Ήλιου σε άμεσα εκμεταλλεύσιμη ενέργεια για υποβοήθηση θέρμανσης, για ζεστό νερό χρήσης, ακόμη και για θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών.

Αποτελούνται από δύο βασικά στοιχεία: τους ηλιακούς συλλέκτες και τα ηλιακά θερμοδοχεία. Τα συστήματα σχεδιάζονται, παραμετροποιούνται και τοποθετούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

- Ηλιακοί συλλέκτες
- Ηλιακά θερμοδοχεία

Ηλιακοί συλλέκτες

Οι Συλλέκτες επιτρέπουν την αρμονική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην αρχιτεκτονικά του κτιρίου, απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και μέσω ενός ηλιακού υγρού που κυκλοφορεί στις ειδικές σωληνώσεις τους την μετατρέπουν σε «ενέργεια» που διοχετεύεται προς το Ηλιακό Θερμοδοχείο.

Ανάλογα με τις προδιαγραφές που προκύπτουν κάθε σύστημα σχεδιάζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Οι επιλογές γίνονται μεταξύ άλλων από βασικές σειρές Συλλεκτών.

Συλλέκτης κενού
15 / 20 σωλήνες
Επιλεκτικός συλλέκτης
2,0 / 2,4 m2
Εφαρμογές
Οι εφαρμογές των Συλλεκτών διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις κάθε χρήσης, καθώς και με την αρχιτεκτονική κάθε κτίσματος.


Μονοκατοικίες   Γυμναστήρια
 
  Δίκτυα θέρμανσης
ηλιακής υποστήριξης
 

Ηλιακά θερμοδοχεία

Ανάλογα με τις ανάγκες που καλύπτουν υπάρχει μια ευρεία γκάμα θερμοδοχείων (boiler) μέσα από την οποία επιλέγουμε αυτό που ταιριάζει σε κάθε έργο:

- Για ζεστό νερό χρήσης μόνο από τον ήλιο
- Για ζεστό νερό χρήσης από ήλιο και λέβητα ή αντλία θερμότητας
- Με τεχνολογία φρέσκου νερού FW για ζεστό νερό χρήσης και υποβοήθηση θέρμανσης.