Ψυχόμενες & θερμαινόμενες οροφές
Plafotherm® GK VarioFlex

Οι ψυχόμενες & θερμαινόμενες  οροφές με γυψοσανίδες, το Plafotherm® GK VarioFlex του γερμανικού κολοσσού Lindner, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο υπόκειται στους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους σ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και τη συσκευασία του τελικού προϊόντος, ώστε να υπερπληρεί τις προδιαγραφές DIN ΕΝ 14037, 14240, 4102-1, 13501-1, 20354, 13964.

Τεχνική περιγραφή

Όπως φαίνεται στο παραπάνω εικαστικό, το σύστημα Plafotherm® GK VarioFlex αποτελείται από τα παρακάτω βασικά υλικά :

7,8,9 Υλικά στήριξης
26 Προφίλ CD
153 Αγκύριο στήριξης
442 Εξάρτημα σύνδεσης
449 Στοιχείο Θέρμανσης/Ψύξης
450 Συνδετήρας στήριξης στοιχείου Θ/Ψ
451 Καμπύλη σύνδεσης από χαλκό
452 Γυψοσανίδα ή μεταλλικές πλάκες

Διαδικασία εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του συστήματος ψυχόμενων & θερμαινόμενων οροφών με γυψοσανίδες Plafotherm® GK VarioFlex της Lindner, η οποία γίνεται από τα ειδικευμένα μόνιμα συνεργεία της ERGON, ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις:

Κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας
Αρχικά κατασκευάζεται το κεντρικό δίκτυο τροφοδοσίας από τους συλλέκτες προς τους επιμέρους χώρους. Όλο το δίκτυο αυτό θα κατασκευαστεί από χαλκοσωλήνα και εξαρτήματα VIEGA ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Δίκτυο στήριξης γυψοσανίδων
Ακολουθεί η κατασκευή του σκελετού στήριξης των γυψοσανίδων . Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλα τα υλικά (προφίλ, στηρίγματα,….)
Πάνελ ψυχόμενων ορόφων

Στη συνέχεια τοποθετούνται (βάση μελέτης) τα πάνελ των ψυχόμενων οροφών τα οποία αποτελούνται από αλουμίνιο με ενσωματωμένο χαλκοσωλήνα Φ12mm.

Σύνδεση πάνελ
Τα άκρα των ψυχόμενων πάνελ είναι δυνατόν να συνδεθούν με κόλληση ή πρεσαριστά εξαρτήματα VIEGA. Στο τέλος ακολουθεί δοκιμή πίεσης όλων των εσωτερικών δικτύων.
Γυψοσανίδες– τελική επιφάνεια

Τέλος, ακολουθεί η τοποθέτηση των γυψοσανίδων και των υπολοίπων εργασίων (στοκάρισμα, βαφή,…)
Για την καλύτερη απόδοση προτείνεται η χρήση γυψοσανίδων με ίνες από γραφίτη.

Σταθμός διανομής

Το σύστημα ολοκληρώνεται με τον σταθμό διανομής οποίος περιλαμβάνει ειδική περιστροφική τετράοδη για την πλήρωση και ξέπλυμα των δικτών, ηλεκτροβάνα, ρυθμιστική βάνα και τον συλλέκτη με τις ανάλογες παροχές .

Ψυχόμενα & θερμαινόμενα δάπεδα
FLOOR and more® comfort

Η θέρμανση & ψύξη σε σταθερό ψευτοδάπεδο ινογυψόπλακας, το FLOOR and more® comfort του γερμανικού κολοσσού Lindner, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο υπόκειται στους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους σ’ όλη την διαδικασία παραγωγής μέχρι και τη συσκευασία του τελικού προϊόντος, ώστε να υπερπληρεί τις προδιαγραφές DIN ΕΝ 13213, 4102, 13501.

Τεχνική περιγραφή

Όπως φαίνεται στο παραπάνω εικαστικό, το σύστημα Floor and More Comfort αποτελείται από τα παρακάτω βασικά υλικά :

1 Διαμορφωμένη πλάκα
2 Γέμισμα (τσιμεντοειδή )
3 Σύνδεση αρμών
4 Σωλήνας Θέρμανσης
5 Ειδική διαμόρφωση – χάραξη οδηγού σωλήνα
6 Ποδαράκια στήριξης
7 Αντικραδασμική βάση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αποδόσεις ανάλογα με τις τελικές επιφάνειες και θερμοκρασίες προσαγωγής
Σε Θέρμανση 56 - 78 W/m2
Σε Ψύξη 31 - 40 W/m2

Διαδικασία εγκατάστασης


Η εγκατάσταση του συστήματος, η οποία γίνεται από τα ειδικευμένα μόνιμα συνεργεία της ERGON, ακολουθεί τις παρακάτω φάσεις:

Ψευτοδάπεδο ινογυψόπλακας

Αρχικά κατασκευάζεται το ψευτοδάπεδο. Γίνεται η τοποθέτηση των διαμορφωμένων πλακών και αλφαδιάζονται ώστε να αποτελούν το τελικό και στιβαρό δάπεδο.
Διάστρωση σωλήνα

Ακολουθεί η διάστρωση των θερμικών κυκλωμάτων με σωλήνα από ακτινοδικτυωμένο πολυαιθυλένιο PEXc 17 X 2 DD με φράγμα οξυγόνου του γερμανικού οίκου VIEGA. Στη συνέχεια οι σωλήνες συνδέονται στον συλλέκτη ΙΝΟΧ της VIEGA.
Γέμισμα

Στη συνέχεια ακολουθεί γέμισμα των αρμών με ειδική τσιμεντοκονία. Τα υπολείμματα αποξύνονται...
και η επιφάνεια είναι έτοιμη να δεχτεί το τελικό δάπεδο!
 

www.lindner-group.com