Εναλλάκτες αέρα

Σειρά Recovery
Η αυξανόμενη ανάγκη να μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος της θέρμανσης και ψύξης με συστήματα που κάνουν χρήση του εξωτερικού αέρα οδηγεί σε λύσεις ανάκτησης αέρα. Ως εκ τούτου, η σειρά εναλλακτών αέρα ‘’Recovery’’ είναι μια έγκυρη λύση όχι μόνο για Ιδιωτικές αλλά και για Δημόσιες κατασκευές.

Η σειρά ‘’Recovery’’ εγγυάται πάνω από 50% εξοικονόμηση ενέργειας από το ποσοστό που χάνεται όταν δεν κάνουμε χρήση του αέρα.

Οι μονάδες ‘’Recovery’’ προκλιματίζουν τον εξωτερικό αέρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν με παραδοσιακά συστήματα ψύξης , θέρμανσης και αερισμού.

Η χρήση των μονάδων ενδείκνυται τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.
Σειρά RHRAER
Η σειρά εναλλακτών θερμότητας αέρα RHRAER υψηλής ανάκτησης, διατίθενται σε 4 μοντέλα με ονομαστική ταχύτητα ροής αέρα 600 - 4260 m3 / h.

H εξοικονόμηση χρημάτων είναι μεγάλη, καθώς χρησιμοποιείτε ποσοστό έως και το 80% της θερμότητας που περιέχεται στον εξωτερικό αέρα. Αυτό είναι δυνατό με τη χρήση ενός ειδικού εναλλάκτη αέρος-αέρος και μπορεί να λειτουργήσει τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα.

Εκτός αυτού, το σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εγκατάσταση σε ψευδοροφή.

Επίσης μπορεί να διαχύσει τον αέρα στον χώρο σας ομοιόμορφα σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις.
www.aertesi.com