Τι είναι Γεωθερμία?

Με τον όρο Γεωθερμία << Χαμηλής θερμοκρασίας >>, ορίζεται η εκμετάλλευση ενέργειας από το εσωτερικό της γης, η οποία με τη χρήση μιας Γεωθερμικής αντλίας θερμότητας επιτρέπει την μεταφορά θερμότητας από και προς το έδαφος για παραγωγή ψύξης, θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακές αλλά και ευρύτερης κλίμακας εφαρμογές.

Διαδικασία εγκατάστασης

Μοναδικά πλεονεκτήματα Γεωθερμικών εφαρμογών

 • Ο κλιματισμός των χώρων είναι υπεύθυνος για το περίπου 20% της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με CO2. Η γεωθερμία μειώνει τις εκπομπές αυτές στο 1/3 μηδενίζοντας μάλιστα τη συγκέντρωσή τους στο οικιστικό περιβάλλον.
 • Καταργεί το πετρέλαιο & άλλα ορυκτά καύσιμα
 • Διατηρεί υψηλούς βαθμούς απόδοσης ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.
 • Το 70 ÷ 80% της ενέργειας παρέχεται από το περιβάλλον (έδαφος, υπόγεια νερά).
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας πάνω από 70%!
 • Εξοικονόμηση χώρου στο μηχανοστάσιο.
 • Αθόρυβη λειτουργία.
 • Δεν απαιτείται δεξαμενή καυσίμων και καμινάδα.
 • Ένα σύστημα για θέρμανση και ψύξη με μικρότερο δυνατό κόστος συντήρησης.
 • Η γεωθερμία αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα θέρμανσης/ψύξης.
 • Μεγάλη προστιθέμενη αξία στο κτίριο
 • Βελτίωση ενεργειακής κλάσης κτιρίων

Μέρη Γεωθερμικού Συστήματος

Ένα Σύστημα Γεωθερμίας αποτελείται από δύο βασικά μέρη:

 • Το γεωεναλλάκτη κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος
 • Το μηχανοστάσιο με την (ή τις ) γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, τα δοχεία αδρανείας και τον υπόλοιπο εξοπλισμό όπως κυκλοφορητής, δοχεία διαστολής κ.λ.π

Εφαρμογές Γεωθερμικών Συστημάτων

Η γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά παντού διαλέγοντας ανάλογα τον τύπο του γεωεναλλάκτη και το μέσο μετάδοσης στον χώρο (χαμηλών θερμοκρασιών).

Παραδείγματα:

1. Νέες κατοικίες με θέρμανση δαπέδου ή σώματα χαμηλών θερμοκρασιών ή Fan coils
2. Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με ΚΚΜ ή Fan coils
3. Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών
4. Θερμοκήπια
5. Λοιπές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιείται θέρμανση νερού σε θερμοκρασίες μέχρι 60˚C ή ψύξη μέχρι 7 ˚C

Συστήματα Συλλεκτών Ενέργειας

Τρεις είναι οι μορφές συλλεκτών ενέργειας που εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση:

Σύστημα οριζόντιου γεωεναλλάκτη

Ένας κατάλληλος χώρος του οικοπέδου σκάβεται σε 1,20 – 1,50 μ βάθος, όπου διαστρώνονται οριζόντια τα κυκλώματα σωληνώσεων, μέσα στα οποία κυκλοφορεί διάλυμα νερού με  αντιψυκτικό υγρό το οποίο οδηγείται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.

Αυτά τά κυκλώματα αποτελούν το γεωεναλλάκτη, το μέγεθος του οποίου προσδιορίζεται  από τη μελέτη εγκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κατοικίας. 

Σύστημα κατακόρυφου γεωεναλλάκτη

Εδώ τα κυκλώματα σωληνώσεων  βυθίζονται γύρω στα 30 έως 100 μέτρα κάθετα στο υπέδαφος και το διάλυμα νερού με αντιψυκτικό υγρό οδηγείται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας με την ίδια αρχή όπως και στον οριζόντιο γεωεναλλάκτη.

Ο κατακόρυφος γεωεναλλάκτης απαιτεί λίγο χώρο και είναι ως σύστημα πιο κατάλληλο για περιπτώσεις εκσυγχρονισμού θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, αφού δε χρειάζεται σκάψιμο όλου του ήδη διαμορφωμένου κήπου.  

Σύστημα Υδατοσυλλέκτη

Στο σύστημα αυτό χρησιμοποιούνται δύο πηγάδια. Από το πρώτο αντλείται το νερό και οδηγείται στην αντλία θερμότητας, όπου αφού παραληφθεί η ενέργεια διοχετεύεται πίσω στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω του δεύτερου πηγαδιού.

Είναι ιδανικά λύση σε περίπτωση ύπαρξης υπόγειων νερών.

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
Αρχή λειτουργίας ΓΑΘ