Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας (ΓΑΘ)

ΓΑΘ Με τη χρήση Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας (ΓΑΘ) δε χρειάζεται λέβητας. Η αντλία θερμότητας από μόνη της επαρκεί για να διαθέσει αρκετή ενέργεια θέρμανσης ακόμα και σε δυνατό ψύχος. Έχει μέγιστη αποδοτικότητα με συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας προσαγωγής, δηλαδή θέρμανση ψύξη δαπέδου ή τοίχου ή/και οροφής, ενώ η ίδια αντλία μπορεί να παράγει και τα ζεστά νερά χρήσης.

Ο τρόπος λειτουργίας της μπορεί να συγκριθεί μ’ αυτόν ενός ψυγείου, όπου με αλλαγή του επιπέδου πίεσης στον ψυκτικό κύκλο αλλάζει και η φάση του ψυκτικού υγρού από υγρό σε αέριο και ανάποδα, όπως και η θερμοκρασία του. Όμως εδώ χρησιμοποιείται η θερμότητα που κερδήθηκε, η οποία στην περίπτωση του ψυγείου αποβάλλεται ως απόβλητο στο περιβάλλον.Αρχή λειτουργίας ΓΑΘ

Το διάλυμα νερού με αντιψυκτικό που κυκλοφορεί στο κύκλωμα γεωεναλλάκτη παίρνει την ενέργεια από το έδαφος, τα υπόγεια νερά ή τον αέρα.
Στον εξατμιστή, η ενέργεια μεταδίδεται σε ένα οικολογικό ψυκτικό μέσο με χαμηλό σημείο βρασμού οποίο μετατρέπεται σε αέριο για να κυκλοφορήσει σε ένα κλειστό κύκλωμα.
Στο συμπιεστή, αυξάνεται η πίεση του ψυκτικού μέσου, καθώς και θερμοκρασία του που φθάνει σε επίπεδο κατάλληλο για θέρμανση.
Στο συμπυκνωτή, η θερμότητα από το ψυκτικό μέσο αποδίδεται στο κύκλωμα θέρμανσης της κατοικίας Η πίεση του ψυκτικού μέσου εκτονώνεται ση βαλβίδα εκτόνωσης.
Το ψυκτικό μέσο ρέει πάλι προς τον εξατμιστή και η διεργασία επαναλαμβάνεται