ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ KLS

• Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης καθώς είναι απαραίτητες σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων με διαχείριση αέρα.
• Για την κάλυψη των παραπάνω η εταιρεία μας συνεργάζεται αποκλειστικά με μεγάλο κατασκευαστή του εξωτερικού (KLS) διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για χρήση σε δημόσια έργα.
• Με εγκατεστημένες εφαρμογές ήδη από το 2014 στον Ελλαδικό χώρο δίνοντας αρχικά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι νέων διεισδύσεων στην ελληνική αγορά.
• Μεγάλη εξειδίκευση σε μονάδες για νοσοκομειακές εφαρμογές και κτίρια γραφείων με πιστοποιητικό τύπου “HYGIENE“ που δεν διαθέτει άλλη εταιρεία στην ελληνική αγορά.
• Πιστοποίηση αποδόσεων με “Eurovent“ ως συγκριτικό πλεονέκτημα με ελληνικής κατασκευής μονάδες.

COMING SOON ...