Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα μετατρέπουν την ακτινοβολία του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα και αποτελούνται από τους ηλιακούς συλλέκτες και τους μετατροπείς καθώς και τα συστήματα στήριξης σε στέγη, προσόψεις και έδαφος και ειδικές για την περίπτωση μπαταρίες: στοιχεία τα οποία διαστασιολογούνται ανάλογα με την κάθε ξεχωριστή περίπτωση

Φωτοβολταικοί συλλέκτες

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούνται είτε από κρυσταλλικές κυψέλες πυριτίου είτε ή από την καινοτόμο τεχνολογία thin-film. Συνδυάζουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση ποιότητας σ’ ένα δυναμικό συνολικό πακέτο.
Οι συλλέκτες που τοποθετούνται στη στέγη, στα δώματα ή και στις προσόψεις μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε συνεχές ρεύμα, το οποίο διοχετεύεται στο μετατροπέα. για να μετατραπεί με τη σειρά του σε εναλλασσόμενο.

Πολυκρυσταλλκός συλλέκτης Συλλέκτης thin-film
Εφαρμογές
Οι εφαρμογές των Συλλεκτών διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις κάθε χρήσης, καθώς και με την αρχιτεκτονική κάθε κτίσματος.
Μονοκατοικίες και μικρές πολυκατοικίες Ενσωματωμένα σε κτίρια
  Ηλιακά πάρκα

Μετατροπείς και λειτουργία

Οι μετατροπείς μετατρέπουν το διοχετευόμενο από τους ηλιακούς συλλέκτες συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να πωληθεί απευθείας στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή να καταναλωθεί επί τόπου, περίπτωση κατά την οποία εγκαθίστανται και ειδικές μπαταρίες οι οποίες αποθηκεύουν ρεύμα για εξασφάλιση συνεχούς παροχής.
Μετατροπείς αυτόνομου
Οι μετατροπείς αυτοί επιτρέπουν την απομόνωση καταναλώσεων από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ανεξάρτητα γεννήτρια πετρελαίου (ή ΔΕΗ) ως back-up, και συστοιχία συσσωρευτών για λειτουργία σε περιόδους μη ηλιοφάνειας ή ανέμου. Διατίθενται μονοφασικά μοντέλα (2kW & 5 kW).