Ψύξη & Αφύγρανση Χώρου

Προκειμένου ένα σύστημα θέρμανσης δαπέδου, τοίχου ή οροφής να λειτουργήσει και ως σύστημα ψύξης, προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση αντλίας θερμότητας η οποία θα τροφοδοτεί με το απαιτούμενο κρύο νερό τις ενδοδαπέδιες (ή τοίχου ή οροφής) σωληνώσεις, μετατρέποντας ταυτόχρονα το σύστημα θέρμανσης σ’ ένα άκρως αποδοτικό, ποιοτικό και οικονομικό σύστημα ψύξης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται δροσερές επιφάνειες οι οποίες:

• Απορροφούν θερμότητα από τις παράπλευρες επιφάνειες, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας του χώρου (φαινόμενο επαγωγής).

• Απάγουν θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα (φαινόμενο απαγωγής).

• Δεν αποδίδουν θερμότητα στο ανθρώπινο σώμα, επειδή είναι σε χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτό (φαινόμενο ακτινοβολίας).

• Συγκρατούν την εφίδρωση του ανθρώπινου σώματος και κατά συνέπεια την εξάτμιση που δημιουργείται στην επιφάνειά του προκαλώντας σχετική δυσφορία (φαινόμενο εξάτμισης).

Όμως με την προσθήκη Κλιματιστικών Μονάδων Αφύγρανσης (ΚΜΑ) στην εγκατάσταση ο δροσισμός των χώρων εξελίσσεται σε ένα ακόμη πιο υγιεινό, αποδοτικό και οικονομικό σύστημα ψύξης, δημιουργώντας έτσι συνθήκες ιδανικού εσωτερικού κλίματος το καλοκαίρι.

• Αφαιρούν την υγρασία των ψυχόμενων χώρων όταν αυτή ξεπεράσει τα επιθυμητά όρια (διαδικασία αφύγρανσης)

• Ψύχουν επιπρόσθετα το χώρο όταν δεν επαρκεί το αποδιδόμενο ψυκτικό φορτίο της ψύξης δαπέδου ή τοίχου ή οροφής (συμπληρωματική ψύξη)

Επιπλέον οι ΚMA δεν επεμβαίνουν αρνητικά στη διαμόρφωση των χώρων, αφού είναι κατάλληλες για τοποθέτηση:Εντός ψευδοροφής, με τη διανομή να γίνεται μέσω εύκαμπτών αεραγωγών και καλαίσθητων στομίων.
GHΧωνευτά εντός των τοίχων, οπότε δεν απαιτούνται αεραγωγοί και στόμια
FH

35% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας γιατί όλο το σύστημα ψύξης λειτουργεί με νερό 17 βαθμών C (και όχι 7 βαθμών C που απαιτούν τα κλασσικά συστήματα).

www.hidros.it