ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ EN ISO 9001:2008 & ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004
H ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΕΤΕ έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο
EN ISO 9001:2008

H ΕΡΓΚΟΝ ΕΚΟΥΙΠΜΕΝΤ ΑΕΤΕ έχει καθιερώσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004
◄ Επιστροφή