ΝΕΑ ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΧΤΙΣΤΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ - ADVANTIX VARIO
Η νέα ADVANTIX VARIO της Viega είναι η πρώτη βάση και σχάρα ντους με δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος από 30cm έως 120cm, σε ακρίβεια χιλιοστού και με μικρή προσπάθεια.
- Ρυθμιζόμενο ύψος βάσης ντους : Το ύψος βάσης ντους μπορεί να ρυθμιστεί από 95mm έως 165mm.
- Ρυθμιζόμενο ύψος σχάρας : Το ύψος της σχάρας μπορεί να ρυθμιστεί από 5mm έως 20mm με ακρίβεια. Σε περίπτωση που απαιτείται παχύτερο κάλυμμα δαπέδου , η σχάρα με την βοήθεια ειδικών αξεσουάρ μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος από 15mm έως 30mm.
- Μήκος βάσης και σχάρας : Δυνατότητα κοπής βάσης και σχάρας στο επιθυμητό μήκος από 300mm έως 1200mm, με δυνατότητα τοποθέτησης κατά μήκος του τοίχου ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του χώρου.

Απλή και γρήγορη τοποθέτηση

Βήμα 1 : Κόβουμε την βάση ντους στο επιθυμητό μήκος με ένα σιδηροπρίονο, λειαίνουμε την επιφάνεια τομής και τοποθετούμε τα ειδικά προστατευτικά καλύμματα.

Βήμα 2 : Υπολογίστε και ρυθμίστε το ύψος της εγκατάστασης στο σύνολο, ( βάση, σχάρα, σιφώνι και τα πόδια στήριξης).

Βήμα 3 : Τοποθετείστε την βάση με την σχάρα, συνδέστε το σιφώνι και ασφαλίστε τα πόδια στήριξης.
◄ Επιστροφή